Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Predmetne veščine
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, GOS, MAT
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Sprotna priprava_1. enota_6.razred_Prva OŠ Slovenj Gradec.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: S sodelovanjem do ekološke embalaže
Oznake:


Veščina 1: REŠEVANJE PROBLEMA
Veščina 2: SODELOVANJe
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, KEM, MAT
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Zakaj uporabljati naravna čistila 8.b.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zakaj uporabljati naravna čistila?
Oznake:


Veščina 1: SODELOVANJE
Veščina 2: REŠEVANJE PROBLEMA
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: (9) INDUSTRIJA, INOVACIJE, INŽINIRSKI PRISTOP
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, MME, MAT
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 STEM -Pločevinka v 21. stoletju sprotna priprava_2. učna enota.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Pločevinka 21. stoletja
Oznake:


Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, RU, SPH
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 2. ENOTA 8. b SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021.docx
Dokazi učencev: Slika (PNG) Izdelki učencev.png
Priloge: Dokument Word 2007 Navodila za literarno dejavnost ATS STEM.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: EVROPA V ŠOLI - PROBLEM ZAVRŽENE HRANE
Oznake:


Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: NAR, RU, SPH
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 2. ENOTA 7. b SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021.docx
Dokazi učencev: Dokument Word 2007 Izdelki učencev 7. b.docx
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: EVROPA V ŠOLI - PROBLEM ZAVRŽENE HRANE
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje in komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Življenje v vodi
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, TIT, MAT, RU
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 1. ENOTA SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021 8. razred.docx
Dokazi učencev: Dokument Word 2007 KRMILNICE ZA BOBRE 8.b.docx
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Življenje bobrov na območju potoka Lešnica
Oznake:


Veščina 1: Komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Sveti Tomaž
Cilj TR: Skrb za zdravje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, biologija, tehnika in tehnologija
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 sprotna priprava_pilot20_2_NOVA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ali lahko doma izdelam učinkovito napravo za vadbo mišic?
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Predmetne veščine/kompetence
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, GOS, ODS
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Sprotna priprava - Prva OŠ SG - 2_enota 6_a.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako razrezati zdravo pogačo na enakomerne kose, ne glede na število jedcev?
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problema
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: 2,3,10
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: GOS, NAR, SLJ, RU
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Priprava ATS STEM_ZAVRŽENA HRANA_6R_prva (1).docx
Dokazi učencev: Video datoteka (MP4) Reklama.mp4
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ZAVRŽENA HRANA
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, BIO, MME
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Sprotna priprava_1.enota_8.razred_Prva OŠ Slovenj Gradec.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: S čim naj opravim nakup v trgovini, da ga bom lahko poimenoval trajnosten?
Oznake: