Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Veščina 1: Komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Sveti Tomaž
Cilj TR: Skrb za okolje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, BIO, KEM
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 sprotna priprava_pilot20_2_NOVA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ali lahko doma izdelam razgradljiv lonček za sajenje rastlin?
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ dr. A. B. P. - Hrvatini
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, MAT, TIT, UOS,FIZ
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Samooskrba - sprotna priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Samooskrba
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ dr. A. B. P. - Hrvatini
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, MAT, TIT, RAČ, UOS
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 2. sklop ATS STEM - sprotna priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ALI SE Z UMIVANJEM IN RAZKUŽEVANJEM ROK RES ODSTRANIJO BAKTERIJE?
Oznake:


Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: ustvarjalnost in inovativnost
OŠ: OŠ G. Š. Laporje
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: C, O, H, ...
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 sprotna priprava_pilot20_21_2.pRIPRAVA-Kako ostati aktiven, modeli.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako ostati aktiven celo življenje- modeli
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: FIZ, GEO, BIO, K EM
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Priprava1_stem_8.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Vem kaj jem?
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Trajnostna mesta in skupnosti
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: FIZ , TIT/RAČ-ROM, BIO , KEM
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Priprava 2_stem_8.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ustvarjanje sožitja med prebivalci Tezna in gozdom Stražun
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Trajnostna mesta in skupnosti
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: MAT , GOS , NAR , TIT , RU
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Priprava_2.Stem_6.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kritični sprehod skozi Stražun
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematike, biologija, računalništvo, tehnika in tehnologija, logika
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Sprotna priprava - 1. sklop (2. 10. 2021).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjšanje količine odpadne hrane pri šolskih obrokih
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: tehnika in tehnologija, računalništvo, fizika, biologija
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Sprotna priprava - 2. sklop (2. 10. 2021).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjševanje hrupa v šolski telovadnici
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Preska
Cilj TR: 3. CTR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, TEH
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 _Priprava 2. STEM učna enota - OŠ PRESKA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: IZBOLJŠAJMO ŽIVLJENJE STANOVALCEM CSO MEDVODE
Oznake: