Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: ŽIVLJENJE NA KOPNEM
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM, MAT, TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava_Če bi elementi znali govoriti.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Naslov ČE BI ELEMENTI ZNALI GOVORITI, BI VSAK POVEDAL SVOJO ZGODBO
Oznake: