Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: komuniciranje
OŠ: OŠ Dobje
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, biologija, računalništvo, tehnika in tehnologija, logika
Sprotna priprava: PDF document Sprotna priprava - 1. sklop (odpadna hrana) končna.pdf
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zmanjšanje količine odpadne hrane
Oznake: