Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: kritično mišljenje
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika,
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_sklop1A_epidemije_20_21_vescina resevanja problemov.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake: