Veščina 1: REŠEVANJE PROBLEMOV
Veščina 2: SODELOVANJE
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: 12,13
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, NAR
Sprotna priprava: Word 2007 document Vpliv podnebnih sprememb na proizvodnjo papirja 6c.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Vpliv podnebnih sprememb na proizvodnjo papirja
Oznake: