Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, BIO, MME
Sprotna priprava: Word 2007 document Sprotna priprava_1.enota_8.razred_Prva OŠ Slovenj Gradec.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: S čim naj opravim nakup v trgovini, da ga bom lahko poimenoval trajnosten?
Oznake: