Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Odgovorna proizvodnja in poraba
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: NAR, RU, SPH
Sprotna priprava: Word 2007 document 2. ENOTA 7. b SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021.docx
Dokazi učencev: Word 2007 document Izdelki učencev 7. b.docx
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: EVROPA V ŠOLI - PROBLEM ZAVRŽENE HRANE
Oznake: