Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Preska
Cilj TR: 3. CTR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, TEH
Sprotna priprava: Word 2007 document _Priprava 2. STEM učna enota - OŠ PRESKA.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: IZBOLJŠAJMO ŽIVLJENJE STANOVALCEM CSO MEDVODE
Oznake: