Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Trajnostna mesta in skupnosti
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: MAT , GOS , NAR , TIT , RU
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava_2.Stem_6.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kritični sprehod skozi Stražun
Oznake: