Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Trajnostna mesta in skupnosti
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: FIZ , TIT/RAČ-ROM, BIO , KEM
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava 2_stem_8.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Ustvarjanje sožitja med prebivalci Tezna in gozdom Stražun
Oznake: