Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.

Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: FIZ, GEO, BIO, K EM
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava1_stem_8.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Vem kaj jem?
Oznake: