Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ dr. A. B. P. - Hrvatini
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, MAT, TIT, UOS,FIZ
Sprotna priprava: Word 2007 document Samooskrba - sprotna priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Samooskrba
Oznake: