Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: komunikacija
OŠ: OŠ O. Kovačiča Lj
Cilj TR: zdravje in dobro počutje
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: GOS, NAR, MAT, RAČ
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ_OK_sprotna priprava 6R_UE2 Sladkor DA ali NE?.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Sladkor DA ali NE?
Oznake: