Veščina 1: ustvarjalnost
Veščina 2: kritično mišljenje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati lastne vrednote, ustvarjalno poustvarjati
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: ODS, LUM
Sprotna priprava: Word 2007 document Virusi_vrednot_8.c_2.izvedba.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Virusi vrednot 2
Oznake: