Veščina 1: Učenje z raziskovanjem
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznajo, kaj so elementi, kritično vrednotijo problem prisotnosti težkih kovin v okolju
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, KEM, LUM. TJA, MAT
Sprotna priprava: Dokument Word 2007 Če bi elementi znali govoriti.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Če bi elementi znali govoriti
Oznake: