Veščina 1: Učenje z raziskovanjem
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: razsiskati vrste odpadkov v domačem okolju, predlagati rešitev za zmanjševanje odpadkov
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM. TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Odpadki v domačem okolju.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Odpadki v domačem okolju
Oznake: