Veščina 1: Virus vrednot
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati lastne vrednote in jih likovno poustvarjati
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost, likovna umetnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 8. delavnica Virusi vrednot.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Virusi vrednot
Oznake: