Veščina 1: Asertivnost
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: razvijati veščine asertivnega obnašanja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 7. delavnica asertivnost.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Asertivnost
Oznake: