Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ F. S. F. Lesce
Cilj TR: Ozaveščanje o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja družbene in lastne odgovornosti za ohranjanje virov pitne vode.
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, BIO, TIT, ODS
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot20_21_2 končna.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako varčevati s pitno vodo.
Oznake: