Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ F. A. Kamnik
Cilj TR: Življenje na kopnem
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: matematika, tehnika in tehnologija, naravoslovje, računalništvo
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava1_gozd_6.a_pilot.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: KAKO IZKORIŠČATI GOZD IN OBENEM SKRBETI ZANJ
Oznake: