Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.


        
 
Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:


Veščina 1: REŠEVANJE PROBLEMOV
Veščina 2: SODELOVANJE
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: 12,13
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: TIT, MAT, NAR
Sprotna priprava: Word 2007 document Vpliv podnebnih sprememb na proizvodnjo papirja 6c.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Vpliv podnebnih sprememb na proizvodnjo papirja
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika, slovenščina, angleščina
Sprotna priprava: Word 2007 document solkan_pp_enota2_b.docx
Dokazi učencev:
Priloge: Word 2007 document solkan_pp_enota2_priloge_c.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako se počutim v šoli? Raziskujem in predlagam rešitve
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: Prva OŠ S. Gradec
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, BIO, MAT, ŠPO
Sprotna priprava: Word 2007 document Sprotna priprava - Prva OŠ SG - 2_enota 8_a.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako lahko z uporabo sodobnih aplikacij skrbim za svoje zdravje?
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ F. S. F. Lesce
Cilj TR: Vsem zagotoviti kakovostno izobrazbo pri čemer jezik ne sme biti ovira.
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, BIO, ODS
Sprotna priprava: Word 2007 document ODDANA priprava OŠ F S Finžgarja Lesce.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako se izognemo jezikovnim oviram pri posredovanju znanja?
Oznake:


Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Odgovorna poraba in potrošnja
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: Nar, TIT, MAT, gos
Sprotna priprava: Word 2007 document Sprotna priprava_6B_odpadki-prva učna enota (1).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Zero wete- gospodnjistvo brez odpadkov
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Reševanje problemov
OŠ: OŠ Danile Kumar
Cilj TR: 12
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, NAR
Sprotna priprava: Word 2007 document 1_STEM ENOTA_6 r_MAT_TIT_NAR_oddana verzija (1).docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kam z odpadnim papirjem?
Oznake:


Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: kritično mišljenje
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: matematika,
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_sklop1A_epidemije_20_21_vescina resevanja problemov.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake: