Veščina 1: Reševanje problema
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ F. M. Škocjan
Cilj TR: 2,3,10
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: GOS, NAR, SLJ, RU
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava ATS STEM_ZAVRŽENA HRANA_6R_prva (1).docx
Dokazi učencev: Video file (MP4) Reklama.mp4
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: ZAVRŽENA HRANA
Oznake: