Veščina 1: Sodelovanje in komunikacija
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ Otočec
Cilj TR: Življenje v vodi
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: BIO, TIT, MAT, RU
Sprotna priprava: Word 2007 document 1. ENOTA SPROTNA UČNA PRIPRAVA 20202021 8. razred.docx
Dokazi učencev: Word 2007 document KRMILNICE ZA BOBRE 8.b.docx
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Življenje bobrov na območju potoka Lešnica
Oznake: