Veščina 1: Reševanje problemov
Veščina 2: Kritično mišljenje
OŠ: OŠ S. Klavore Mb
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: FIZ, GEO, BIO, K EM
Sprotna priprava: Word 2007 document Priprava1_stem_8.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Vem kaj jem?
Oznake: