Veščina 1: reševanje problemov
Veščina 2: ustvarjalnost in inovativnost
OŠ: OŠ G. Š. Laporje
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: C, O, H, ...
Sprotna priprava: Word 2007 document sprotna priprava_pilot20_21_2.pRIPRAVA-Kako ostati aktiven, modeli.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako ostati aktiven celo življenje- modeli
Oznake: