Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:Veščina 1: Asertivnost
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: razvijati veščine asertivnega obnašanja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 7. delavnica asertivnost.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Asertivnost
Oznake:


Veščina 1: Virus vrednot
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati lastne vrednote in jih likovno poustvarjati
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost, likovna umetnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 8. delavnica Virusi vrednot.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Virusi vrednot
Oznake:


Veščina 1: Učenje z raziskovanjem
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: razsiskati vrste odpadkov v domačem okolju, predlagati rešitev za zmanjševanje odpadkov
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: TIT, NAR, LUM. TJA
Sprotna priprava: Word 2007 document Odpadki v domačem okolju.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Odpadki v domačem okolju
Oznake:


Veščina 1: Učenje z raziskovanjem
Veščina 2: Sodelovanje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznajo, kaj so elementi, kritično vrednotijo problem prisotnosti težkih kovin v okolju
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: TIT, KEM, LUM. TJA, MAT
Sprotna priprava: Word 2007 document Če bi elementi znali govoriti.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Če bi elementi znali govoriti
Oznake:


Veščina 1: ustvarjalnost
Veščina 2: kritično mišljenje
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati lastne vrednote, ustvarjalno poustvarjati
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: ODS, LUM
Sprotna priprava: Word 2007 document Virusi_vrednot_8.c_2.izvedba.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Virusi vrednot 2
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: Komunikacija
OŠ: OŠ O. Kovačiča Lj
Cilj TR: Odgovorna poraba in proizvodnja
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, DKE, FIZ
Sprotna priprava: Word 2007 document 2. sklop OŠ Oskarja Kovačiča.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Jaz varčujem z energijo, kaj pa ti?
Oznake:


Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: /
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: angleščina
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_sklop1A_epidemije_20_21luka.docx
Dokazi učencev: Archive (RAR) ATS-STEM_Solkan_angleščina_dokazi_Pavlin.rar
Priloge: Archive (RAR) ATS-STEM_Solkan_angleščina_gradiva_pavlin.rar
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje
Veščina 2: komunikacija
OŠ: OŠ O. Kovačiča Lj
Cilj TR: zdravje in dobro počutje
Razred:: 6. razred
Vključeni predmeti: GOS, NAR, MAT, RAČ
Sprotna priprava: Word 2007 document OŠ_OK_sprotna priprava 6R_UE2 Sladkor DA ali NE?.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Sladkor DA ali NE?
Oznake:


Veščina 1: Kritično mišljenje
Veščina 2: /
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdraje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: slovenščina, (angleščina, matematika)
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_solkan_enota1A_lebenjazbec.docx
Dokazi učencev:
Priloge: Word 2007 document lebenjazbec_solkan_interaktivne_predstavitve1.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake:


Veščina 1: Kritično mišljenje, postavljanje vprašanj
Veščina 2: /
OŠ: OŠ Solkan
Cilj TR: Zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: slovenščina
Sprotna priprava: Word 2007 document pp_solkan_enota1B_lebenjazbec.docx
Dokazi učencev:
Priloge: Word 2007 document lebenjazbec_solkan_interaktivne_predstavitve2.docx
Naslov STEM-učne enote/problem:: Raziskujemo epidemije
Oznake: