Odložišče za oddajo sprotnih priprav v šolskem letu 2020/21

Tukaj odložite sprotne priprave in vse priloge in dokaze (ki jih niste vključili v priprave). priprave naj bodo zapisane in oddane v skladu z navodili in kriteriji za pisanje priprav.


        
 
Veščina 1:
Veščina 2:
OŠ:
Cilj TR:
Razred::
Vključeni predmeti:
Sprotna priprava:
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem::
Oznake:
Ime avtorja:
Priimek avtorja:


Veščina 1: sodelovanje, komuniciranje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ B. odreda Semič
Cilj TR: zdravje in dobro počutje
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, ŠPO, BIO, KEM
Sprotna priprava: Word 2007 document 1_stem_ucna_enota_8_r_priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako skrbeti za zdravje in dobro počutje?
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje, komuniciranje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ B. odreda Semič
Cilj TR: trajnostna mesta in skupnosti
Razred:: 8. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, RU
Sprotna priprava: Word 2007 document 2_stem_ucna_enota_8_r_priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako ustrezno urediti prostor za parkiranje koles oz. kolesarnico šole?
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje, komuniciranje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ B. odreda Semič
Cilj TR: kakovostno izobraževanje
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: MAT, TIT, RU
Sprotna priprava: Word 2007 document 2_stem_ucna_enota_7_r_priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako ustvariti učno okolje, ki si ga želimo?
Oznake:


Veščina 1: sodelovanje, komuniciranje
Veščina 2: reševanje problemov
OŠ: OŠ B. odreda Semič
Cilj TR: odprava lakote
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: MAT, NAR, TIT, SLJ
Sprotna priprava: Word 2007 document 1_stem_ucna_enota_7_r_priprava.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kako zagotoviti samooskrbo s svežo zelenjavo vse dni v letu?
Oznake:


Veščina 1: Čustvena inteligentnost: kaj je to?
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: opredeliti pojem čustvene inteligentnosti
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 1. delavnica Čustvena inteligentnost kaj je to?.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Kaj je čustvena inteligentnost?
Oznake:


Veščina 1: Čustva in izražanje čustev
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati vrste čustev, prepoznati različna šustva
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 2. delavnica Čustva in izražanje čustev.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Čustva in izražanje čustev
Oznake:


Veščina 1: Obvladovanje čustev
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati strategije obvladovanja jeze
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 3. delavnica Uravnavanje čustev.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Uravnavanje čustev
Oznake:


Veščina 1: Samopodoba
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati svoja močna in šibka področja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 4. delavnica Samopodoba.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Samopodoba
Oznake:


Veščina 1: Empatija
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati pojem empatije in strategije aktivnega poslušanja
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 5. delavnica Empatija.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Empatija
Oznake:


Veščina 1: Sodelovanje
Veščina 2: veščine čustvene inteligentnosti
OŠ: OŠ Destrnik - Trnovska vas
Cilj TR: spoznati pojem sodelovanja in ovrednotiti lastno sodelovanje v skupini
Razred:: 7. razred
Vključeni predmeti: oddelčna skupnost
Sprotna priprava: Word 2007 document 6. delavnica Sodelovanje.docx
Dokazi učencev:
Priloge:
Naslov STEM-učne enote/problem:: Sodelovanje
Oznake: