Oddaja (prenovljenih) operativnih načrtov za šolsko leto 2020/21

Tukaj lahko odložite operativne načrte vsi tisti, ki ga še niste odložili oz. tisti, ki ste v njem naredili spremembe.

Operativni načrt: Word 2007 document POSODOBLJEN_OPERATIVNI_NAČRT_20_21_ATS_STEM_SEMIČ.docx
Ime šole: OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
Oznake: