2. Mreženje šol

Mreženje so izvedli 3 pari šol. Vodje so poročale o srečanjih. Izpostavili so pozitivne izkušnje (pomoč pri načrtovanju, potrditev dela, nova poznanstva, sproščen pogovor ...).

Vsaka šola mora oddati SVOJ zapisnik . Odložišče za zapisnike, navodila in primer zapisnikov najdete tukaj.

Datum srečanja vpišemo v koledar.