11. srečanje_11_5_2021

Site: Skupnosti SIO
Course: EPR - ATS STEM
Book: 11. srečanje_11_5_2021
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 22 May 2024, 7:03 AM

1. Analiza stanja na šolah


Povezava do vprašalnika (tukaj)

2. Mreženje šol

Mreženje so izvedli 3 pari šol. Vodje so poročale o srečanjih. Izpostavili so pozitivne izkušnje (pomoč pri načrtovanju, potrditev dela, nova poznanstva, sproščen pogovor ...).

Vsaka šola mora oddati SVOJ zapisnik . Odložišče za zapisnike, navodila in primer zapisnikov najdete tukaj.

Datum srečanja vpišemo v koledar.

3. Pregled oddanih nalog

Vodje in člani ŠPT lahko spremljajo dokument s seznamom oddanih operativnih načrtov in sprotnih priprav v odložišče spletne učilnice.

V primeru potrebe po morebitnih popravkih, bo to označeno v dokumentu.

Povezava do dokumenta

4. Podatki za nacionalno poročilo

Za potrebe nacionalnega poročila potrebujemo podatke, ki so v tabeli.

5. Gradivo srečanja


6. Zaslonska slika najboljših:)