Naloga za zaključek

S pomočjo zgornje slike se odloči, kaj bi raje bil, če bi živel v srednjem veku. Bi bil raje plemič ali kmet? Svoj odgovor utemelji.