1.1.1. naloga

Cilj 1. naloge: Preverjanje predznanja o formativnem spremljanju

V 1. nalogi boste ovrednotili svoj pouk in vaše trenutno poznavanje načel formativnega spremljanja. V tabeli 1, ki se nahaja na povezavi spodaj, je zapisanih 18 trditev, ki veljajo za pouk, ki temelji na načelih formativnega spremljanja. Natančno jih preberite in jih ovrednotite z barvami semaforja. Vaši odgovori bodo izhodišče za delo v naslednjih nalogah in dejavnostih tega sklopa.

Navodilo: Dokument o poznavanju in uporabi pristopa formativnega spremljanja v pedagoški praksi prenesite na svoj računalnik, tabelo 1 izpolnite in dokument shranite na svoj računalnik. Dokument poimenujte IME_PRIIMEK_ŠOLA_1.SKLOP  in ga naložite tukaj (kliknite Oddaj nalogo). 

Povezava do dokumenta: Poznavanje in uporaba FS pri pouku (kliknite in shranite na svoj računalnik)


Kriterij uspešnosti: Uspešen bom, ko bom ozavestil svoje razumevanje formativnega spremljanja in izpolnil tabelo 1 ter jo oddal v odložišče.