Reši kviz

Na sletni strani imaš kviz, ki ga rešiš. Rešitve in križanko prerišeš in prepišeš v zvezek.

http://www.nauk.si/materials/4282/out/index.html#state=2