slap Savica - reši naloge

Slap Savica

Pozorno preberi podatke iz Wikipedije in odgovori na vprašanja.


1. Slap Savica je _________________, ______________in _________________, ki se izliva v ____________________________. 4/

2. Potok Savica ima dva izvorna kraka: Veliko Savico, na kateri je slap Savica in Malo Savico, ki ima hudourniški značaj. Kaj je hudournik?
a) ptica
b) potok, ki se pojavi le ob močnem deževju
c) ime bajeslovnega bitja 1/

3. Slap sodi med lepše slapove v Sloveniji. France Prešeren si je slap izbral za mesto svoje epske pesnitve _________________________________. 1/