Moja opažanja v Tomaju - oddaja naloge

Tukaj oddate vaše ugotovitve iz terenskega dela na ekskurziji.