Reka Krka in lehnjakovi pragovi

S pomočjo literature predstavi dolino reke Krke od izvira do izliva v Savo. Pojasni, zakaj nastajajo lehnjakovi pragovi ter turistično zanimive aktivnosti in znamenitosti v dolini.

Navodilo!
  • Nalogo izdelaj v wordovem dokumentu.
  • Obseg naloge je omejen na tri strani, pisava 13 in pet fotografij (velikost 20MB)
  • Navedi uporabljeno literaturo.
  • Nalogo oddaj do petka, 16. marca 2011.