Vprašalnik

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK : STROKOVNA EKSKURZIJA

Po Notranjskem podolju

Za nami je strokovna ekskurzija po Notranjskem podolju. Odgovori na naslednja vprašanja.

Oceni, kako je potekala ekskurzija. J 5  J 4 J 3 J 2 J 1, ker _______

___________________________________________________________________

Ali si izpolnil/a vse zahtevane naloge? DA NE, ker

___________________________________________________________________

Si imel/a pri delu kakšne težave? DA NE – opiši:

___________________________________________________________________

Imaš kakšen predlog, kako bi delo lahko potekalo bolje?

___________________________________________________________________

Kaj ti je bilo všeč? ___________________________________________________________________

Na sploh lahko rečem, da mi je bila ekskurzija všeč. DA NE

Posebej bi rad/a pohvalil/a (obkroži):

· Naloge (zadolžitve na terenu, delovne liste);

· lokacijo

· kaj drugega (navedi):

___________________________________________________________________

Na ekskurziji mi ni bilo všeč:

___________________________________________________________________

Želim si še takih ekskurzij. DA NE

Rad/a bi povedal/a še (tvoji vtisi)… _______________________________________

___________________________________________________________________

Česa si se naučil? ____________________________________________________

___________________________________________________________________

Kaj bi predlagal za naprej (kje, kdaj, tema, ...)?

___________________________________________________________________

Hvala!