esolstvo

VIŠJA ŠOLA, VARSTVO OKOLJA

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje E-gradiva za predmet: Nevarne snovi v proizvodnji
E-gradiva za predmet: Odvajanje in čiščenje odpadnih vod
E-gradiva za predmet: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije
Priprava e-gradiv za predmet: Gospodarjenje z odpadki, višješolskega programa Varstvo okolja in komunala
http://egradiva.minet.si/
www.iam.si/egradiva
Višja šola: Varstvo okolja, 1. in 2. letnik, Varstvo okolja in komunala, Nevarne snovi v proizvodnji, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Elektroenergetika, Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, Nevarne snovi v proizvodnji
Višja šola: Varstvo okolja, 1. letnik, Gospodarjenje z odpadki

 

partnerji