esolstvo

VIŠJA ŠOLA, POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Inter - es d.o.o. E-gradivo "Poslovno komuniciranje" www.inter-es.si/met  Višja šola: Poslovno komuniciranje
2. ISA.IT d.o.o. Poslovni tuji jezik 1 - Nemščina in Poslovno komuniciranje
Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
www.ucenje-on.net Višja šola: Poslovno komuniciranje, Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku

 

partnerji