esolstvo

VIŠJA ŠOLA, NEMŠČINA

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. ISA.IT d.o.o. Poslovni tuji jezik 1 - Nemščina in Poslovno komuniciranje
Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II - nemščina
www.ucenje-on.net Višja šola: Nemščina, 1. in 2. letnik, Poslovni sekretar, Poslovni tuji jezik

 

partnerji