esolstvo

STROKOVNE ŠOLE, RAČUNALNIŠTVO

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Clip d.o.o. E-računalništvo http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/index.html Strokovna šola: Računalništvo, vsi letniki, Strokovni moduli
2. Tehniški šolski center Kranj E-RID http://erid.tsckr.si Strokovna šola: Računalništvo: 1. in 2. letnik, elektrotehnik računalništva, elektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike
3. Šolski center Velenje Bakhus
Afrodita
VESTA – e-informatika
http://abc.scv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31#
http://kora.scv.si
http://ucilnice.scv.si
Strokovna šola: Računalništvo: 2. letnik, APJ – Algoritmi in programski jeziki
1. letnik, RID – Računalništvo in dokumentiranje
Strokovna šola: Računalništvo, 2. letnik, Modul OIM5, Napredna uporaba podatkovnih baz, Tehnik računalništva, informatika, poslovna informatika, Modul M17, oprema za multimedijsko tehniko, elektrotehnik, tehnik računalništva, elektrotehnik, PTI Oprema za multimedijsko tehniko
Strokovna šola: Računalništvo: 3. letnik, POB – Podatkovne baze,
1. letnik, RID -Računalništvo in dokumentiranje
4. Tehniški šolski center Kranj E-ARS http://ears.tsckr.si Strokovna šola: Računalništvo, ARS

 

partnerji