esolstvo

STROKOVNE ŠOLE, LESARSTVO

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Srednja lesarska šola Škofja Loka Mizar in tapetnik – V nov program s pomočjo e-gradiva http://www.ucenje-on.net/show.aspx?xid=WBT:X:PrvaStran Strokovna šola: Lesarstvo, Osnove lesarstva, Obdelava lesnih plošč, Snovanje izdelka
4. Šolski center Ljubljana E-les: Biološke lastnosti lesa in uporaba lakov
E-Lesarstvo: Projektiranje in Fizikalne lastnosti lesa
www.egradiva.si
http://www.e-cho.org/login_evsebine.asp
Strokovna šola: Lesarstvo, 1. letnik
Strokovna šola: Lesarstvo, 1. - 4. letnik, Projektiranje, Konstrukcije, Organizacija in ekonomika, Tehnologija, Materiali-lesarski modul

 

partnerji