esolstvo

STROKOVNE ŠOLE, ELEKTROTEHNIKA

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Tehniški šolski center Kranj E- OET-1 plus
E-osnove elektrotehnike 1 (e-OET-1)
http://eoet1.tsckr.si/
http://eoet1.evsebine.com
Strokovna šola: Elektrotehnika, 1. letnik
Strokovna šola: Elektrotehnika, 1. letnik
2. Šolski center Velenje Olimp
VESTA – e-informatika
http://kora.scv.si
http://ucilnice.scv.si
Strokovna šola: Elektrotehnika, Modul M6 Proizvodnja in prenos električne energije (Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI)
Modul M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (Elektrotehnik, Elektrikar, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij)
Modul M19 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije (Elektrotehnik) podobna snov tudi v: Modul M11 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije (Elektrotehnik PTI)
Modul M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov (Elektrotehnik, Elektrikar)
Modul M8 Pogonska tehnika (Elektrotehnik) podobna snov tudi v: Modul M5 Elektromotorni pogoni in regulacije (Elektrotehnik PTI) in podobna snov tudi v: Modul M7:Priklopi električnih motorjev (Elektrikar)
Modul M7 Načrtovanje električnih inštalacij (Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI)
Strokovna šola: Elektrotehnika: Srednje strokovno izobraževanje, Smer elektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike, predmet: RID, Uporaba IKT pri poslovanju, 2. letnik
9. Pedagoška fakulteta Ljubljana E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete http://www.pef.uni-lj.si/narteh/ Strokovna šola: Elektrotehnika, 1-4. letnik, vezja in naprave, Program Elektrotehnik elektronik
11. Clip d.o.o. E-elektrotehnika http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/elek_v1/index.html Strokovna šola: Elektrotehnika, vsi nivoji in sklopi
OM4 - Izdelava osnovnih vezij (e-elektrotehnika)
OM5 - Načrtovanje in priklopi električnih naprav (e-elektrotehnika)
OIM8 - Prenos in zapis informacij (e-elektrotehnika)

 

partnerji