esolstvo

STROKVNE ŠOLE, BIOLOGIJA

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiv
1. Gimnazija Jesenice Biologija: Celice
Biologija: Naše telo
www.egradiva.si Strokovna šola: Biologija
Izbirni moduli: Biologija celice, Biotehnologija, Biologija človeka,
Obvezni del: Biologija človeka Srednje strokovno izobraževanje

 

partnerji