esolstvo

POKLICNA ŠOLA, NARAVOSLOVJE

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Pedagoška fakulteta Ljubljana E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete http://www.pef.uni-lj.si/narteh/ Poklicna šola: Naravoslovje, 1. in 2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in 1. letnik nižjega poklicnega izobraževanja

 

partnerji