esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, ZGODOVINA, 8. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Geodetski inštitut SLO Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov http://egradiva.gis.si/web/egradiva Osnovna šola: Zgodovina, 8. razred, Evropa na pragu novega veka, Velika odkritja, Evropa in Slovenci po letu 1848, Nastanek Avstro-ogrske 

 

partnerji