esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, ZGODOVINA, 7. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Geodetski inštitut SLO Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov http://egradiva.gis.si/web/egradiva Osnovna šola: Zgodovina, 7. razred, Prazgodovina, Prazgodovinska najdišča na Slovenskem, Srednji vek, Naselitev naših prednikov.
2. OŠ Brežice Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope http://www.simos.si/egradiva/ Osnovna šola: Zgodovina, 7. razred

 

partnerji