esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, SPOZNAVANJE OKOLJA, 3. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. DZS, založništvo in trgovina d.d. Vedeževo e-okolje 1, 2, 3
Vedež - E-gradivo za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne OŠ
http://vedez.dzs.si/so123   Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 3.razred
2. Geodetski inštitut SLO Kartografija v geografski učni vsebini OŠ predmetov http://egradiva.gis.si/web/egradiva Osnobna šola: Spoznavanje okolja, Pogledam naokrog 3, Bilo je nekoč 2
3. Nevron d.o.o. Nadgradnja e-gradiva za predmet spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole http://www.nevron.si/spo Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 3. razred
4. Modrijan založba, d.o.o. Okolje in jaz 3 - interaktivne prosojnice http://www.modrijan.si/solski Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 3. razred
5. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor E-učna gradiva za predmet spoznavanje okolja v 3. razredu http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7 Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 3. razred
6. OŠ Nazarje Rea http://kora.scv.si Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 3. razred
7. Zbrano gradivo več izvajalcev Spoznavanje okolja http://nar.e-um.si   Osnovna šola: Spoznavanje okolja


 

partnerji