esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, SPOZNAVANJE OKOLJA, 2. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. DZS, založništvo in trgovina d.d. Vedeževo e-okolje 1, 2, 3 http://vedez.dzs.si/so123   Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 2.razred
2. Geodetski inštitut SLO Kartografija v geografski učni vsebini OŠ predmetov http://egradiva.gis.si/web/egradiva Osnovna šola: Spoznavanje okolja, Pogledam naokrog 2, Bilo je nekoč 1
3. Nevron d.o.o. Nadgradnja e-gradiv za predmet spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole http://www.nevron.si/spo Osnobna šola: Spoznavanje okolja, 2. razred
4. Šolski center Velenje Apolon http://abc.scv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31# Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 2. razred
5. OŠ Nazarje Rea http://kora.scv.si Osnovna šola: Spoznavanje okolja, 2. razred
6. Zbrano gradivo več izvajalcev Spoznavanje okolja http://nar.e-um.si   Osnovna šola: Spoznavanje okolja

 

partnerji